Talks- Gylleboverket deltar i samtalsserie i Malmö

17/10 kl. 19.00 Inter Arts Centre, Malmö

SAMTAL 4 I SAMTALSSERIEN TALKS
– Ett samtal om interkulturell scenkonst

Samtalsserien Talks fortsätter. Nästa samtal handlar om arbetet i gränslandet mellan konsformer.

INTERKULTURELL SCENKONST:
I boken ”New Dramaturgy” beskrivs den samtida scenkonsten som Interkulturell, processbaserad och post-mimetisk (snarare än post-dramatisk). I detta samtal så är vi intresserade av den scenkonst som befinner sig utanför den traditionella teaterns sätt att gestalta världen, eller har andra konstområden som utgångspunkt i den konstnärliga praktiken.

Med utgångspunkt i föreställningen ”Tre Systrar” på Teatr Weimar, Helena Engbergs dj-performance verk ”Sincerley Solo” och Gylleboverkets utställning på Skånes konstförening för vi ett fördjupat samtal om teaterns metoder och berättande.

Gäster: Liv Kaastrup Vesterskov, Helena Engberg, Etta Säfve och Jona Elfdahl. Samtalsledare: Jörgen Dahlqvist

När:17/10-2017 kl. 19.30 (cirka 1,5 timme)
Plats: Inter Arts Center, Bergsgatan 29,
Fri entré. Förfriskning finns att köpa till billig peng.

Samtalet ingår i samtalsserien TALKS som är en samtalsserie som varar hela hösten. Totalt arrangeras sex samtal. Ett samarbete mellan Teatr Weimar och Malmö Dockteater.