Transistor@Gylleboverket

17458274_10154175060542820_1243040773874332741_n

TRANSISTOR 3
Places & Spaces
Scenkonstfestival från Malmö 30/3-5/5 2017
Gästar
GYLLEBOVERKET
Lördag 29/4
kl.15.00-23.00
Fri entré

Transistor är en scenkonstfestival vars ambition är att presentera konst som arbetar med olika former av utvidgat berättande för scenkonsten. Den konceptuella scenkonsten är idag gränsöverskridande och det är inte längre skillnad om det är en teaterfestival eller en som har inriktning mot musik, performance eller rörlig bild; konstformerna influeras av varandra och konstnärer är verksamma inom flera olika fält. 
Några av landets främsta aktörer inom den experimentella scenkonsten, den nutida musiken och bildkonsten har idag kopplingar till Malmö och Skåne och det har Transistor ambitionen att fånga upp. 
Gylleboverket består av ett nätverk av samtidskonstnärer som har sin bas på ett före detta sågverk och byggåtervinning i Östra Vemmerlöv. 
Tillsammans med Transistor skapas här under en lördag ett event med fokus på samtida scenkonst och tvärkonstnärliga möten ute på Österlens vidder. Scenkonstföreställningar, filmvisningar, rumsliga ljudupplevelser, videoverk och gemytlig stämning. Det kommer bli scenkonstverk som endast kan upplevas på plats, där och då, i ett här och nu. 
Program med hållpunkter kommer och läggs ut på hemsidan och kan även mejlas till de som är intresserade.
Varmt välkomna!